Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Depozitë
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.30 109.30
EUR 124.40 128.40
AUD 75.20 81.20
GBP 138.80 144.80
 
DEPOZITONI NË NBG BANK

 Kliko ketu , Buletini_i_Normave_te_Interesit_te_Depozitave_dt_01.08.18.pdf

Depozitat jane te siguruara sipas dispozitave te ligjit Nr. 53/2104, date 22.05.2014 “Per sigurimin e depozitave”. Agjencia e Sigurimit te Depozitave siguron dhe kompenson te gjitha llojet e produkteve bankare depozituese në leke dhe ne monedhe te huaj (pervec atyre te perjashtuara nga Agjensia ne perputhje me dispozitat e ketij ligji), te individeve rezidente apo jo rezidente ne Shqiperi deri ne masen 2.500.000 leke, per çdo depozitues dhe ne çdo banke qe operon ne territorin e Republikes se Shqiperise. Depozitat ne valute konvertohen ne leke sipas kursit zyrtar te kembimit. Depozitat e siguruara te çdo depozituesi prane nje banke te siguruar, te vendosura ne disa llogari depozite, llogariten te gjitha se bashku dhe konsiderohen si nje llogari depozite e vetme. Procedurat e kompensimit fillojnë menjëherë në momentin kur Agjencia njoftohet me shkrim nga Autoriteti Mbikëqyrës për vendosjen e subjektit anëtar të skemës së sigurimit të depozitave në likuidim të detyruar. Kompensimi përfundon jo më vonë se tre muaj nga data e fillimit të tij.

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES