Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Politika e Burimeve Njerëzore
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.70 110.70
EUR 123.40 128.40
AUD 77.30 83.30
GBP 140.30 146.30
 
Politika e Burimeve Njerezore

Qellimi kryesor i Politikave te Burimeve Njerezore eshte te beje sa me te qarta procedurat dhe rregulloret te cilat aplikohen tek te gjithe punonjesit e Bankes NBG Albania,  Dega Tirane.

Keto politika kane per qellim te:

- Ndihmojne te gjithe punonjesit e bankes NBG Albania - Dega Tirane te ndjehen sa me mire ne pozicionet e tyre brenda Grupit NBG.

- Te sherbeje si reference per standartizimin e praktikave dhe procedurave brenda ambjenteve te punes.

- Ndihmon te gjithe punonjesit te permbushin me sukses te gjithe detyrat zyrtare dhe objektivat individuale per zhvillimin e karrieres se tyre.

 

Politika e Burimeve Njerezore ka per qellim te perfshije te gjitha çeshtjet e rendesishme te cilat lidhen me puneën e punonjesve te Bankes si me poshte:

• Procedura e Rekrutimit

• Vleresimi i Performances Individuale

• Pershkrimi i Punes

• Zhvillimi Profesional (Trajnim & Zhvillim)

• Procedurat e Komunikimit

• Masat Disiplinare

• Procesi i mbarimit te marredhenies se punesimit

• Standartet e sjelljes profesionale

• Standartet e punes në Banke

• Kodi i veshjes

• Kompensimi dhe Shperblimi

• Aktivitetet sociale

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES