Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Tender
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.30 109.30
EUR 124.40 128.40
AUD 75.20 81.20
GBP 138.80 144.80
 
Titulli/Qëllimi:    Kërkesë për ofertë për Karta me shirit magnetik Visa Electron dhe Visa Classic Banka NBG Albania sh.a – Pjesë e grupit të NBG, kërkon një ofertë për blerjen e 6,000 copë karta me shirit magnetik, nga të cilat 5,000 copë karta debiti Visa Electron dhe 1,000 copë karta krediti Visa Classic. Kompanitë e interesuara ftohen të paraqesin ofertat e tyre, sipas specifikimeve teknike dhe grafike të cilat mund ti gjeni këtu: 1. Credit Card - Personaliza...
Request for proposal for the product: “Reporting of Capital Adequacy Ratio according to Basel II requirements”                                                Date October 3 rd 2014 Introduction and executive summary This request for proposal presents the business specifications and requirements for an automatic solution/application for the ...
Titulli/Qëllimi:       Kërkesë për ofertë për rimbushje fikëse zjarri Banka NBG Albania sh.a – Pjesë e grupit të NBG, që operon në një rrjet prej 27 degësh dhe një Drejtori Administrative në të gjithë territorin shqiptar, kërkon një ofertë për rimbushjen e fikëseve të zjarrit, përkatësisht sipas llojeve të mëposhtme: Fikëse zjarri CO2 5 kg Fikëse zjarri ABCE 6 kg Fikëse zjarri ABCE 12 kg...
Banka NBG Albania sh.a – Pjesë e grupit të NBG, që operon në një rrjet prej 27 degësh dhe një Drejtori Administrative në të gjithë territorin shqiptar, kërkon një ofertë për blerjen e 6 – 8 Dollapëve Kundrazjarrit për ruajtje dokumentash. Koha minimale për mbrojtjen nga zjarri duhet të jetë 60 minuta. Kompanitë e interesuara ftohen të paraqesin ofertat e tyre, sipas specifikimeve teknike në Aneksin 1 . Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të...
Title / Purpose: Letter of Interest for Valuation Services Banka NBG Albania Sh.a requires outsourcing the valuation services REQUIREMENTS First Degree license Copy of VAT license CV of the company or individual Two reference letters DELIVERY OF PROPOSALS The proposals should be delivered within November 7 th 2014 in closed envelopes to the following address: Banka NBG Albania Sh.a Administration and Procurement Department Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1 Njësia Bashkiake Nr.11, Postal Code 1026, Tirana – Albania Under the ...
 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES