Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Qeverisja e Korporatës
Politika e Konfliktit te Interesit
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.70 110.70
EUR 123.40 128.40
AUD 77.30 83.30
GBP 140.30 146.30
 
Code of Ethics_Banka_NBG_Albania_S.A.pdf ...
Klikoni ketu per te shkarkuar Deklarata_e_Mireadministrimit_te_Shoqerise_31.12._2015.pdf ...
Klikoni ketu per te shkarkuar Kodin e Qeverisjes se Korporates : ...
Këshilli Drejtues Këshilli Drejtues i Bankës NBG Albania SH.A. është i përbërë nga pes ë (5) anëtarë te shquar të komunitetit bankar dhe akademik. Në përputhje me kuadrin legjislativ dhe statutin e Bankës anëtarët zgjidhen nga Asambleja e Përgjitshme e Aksionarëve për një periudhë 5 vjecare, me të drejtë ri-zgjedhje. Anëtarët e Këshillit janë si më poshtë:  -        Z. Konstantinos Bratos,...
 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES